Política de Privacitat i Protecció de dades personals

En compliment del Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que el responsable del tractament de les teves dades personals és Joan Medina Roca, amb DNI 38853477Z i domicili a Plaça de la Pepa Maca 11, 1r 1a Mataró (a partir d’aquí www.joanmedinaroca.com)

Totes les dades sota responsabilitat de www.joanmedinaroca.com seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat.

Pots contactar amb www.joanmedinaroca.com a l’adreça postal anteriorment esmentada, o bé enviant un email a info@joanmedinaroca.com.

1. Com hem obtingut les dades de caràcter personal?

Les teves dades personals les hem obtingut pel contacte comercial que mantens amb www.joanmedinaroca.com o bé a través de la web i els formularis de contacte i pressupost que hi ha habilitats. Sempre que contactes amb nosaltres, aportes el teu consentiment perquè tinguem les teves dades.

Només les persones majors de 16 anys (incloses) poden donar el seu propi consentiment. Per als menors d’aquesta edat es requereix el consentiment dels pares o els tutors legals de l’infant.

2. Quines dades personals tractem?

Les dades personals que podem tractar per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les següents:

• Nom i cognoms, DNI, data de naixement, sexe, idioma de preferència, correu electrònic, telèfon, adreça postal, Facebook
• Dades bancàries
• Organització en la qual treballes/col·labores i càrrec

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb www.joanmedinaroca.com, incloses les que provinguin d’una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

3. Per a què tractem les teves dades personals?

• Enviar informació sobre www.joanmedinaroca.com via telèfon, correu postal o correu electrònic fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que l’interessat manifesti el contrari.
• Realitzar enquestes de satisfacció.
• Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, d’acord amb la informació que directament ens has proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.
• Enviar informació de preus i pressupostos.
• Enviar informació de pagament i cobraments dels serveis prestats.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament de comunicacions promocionals  similars a les que hagin pogut interessar-te anteriorment.

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un email a l’adreça electrònica info@joanmedinaroca.com.

4. Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb www.joanmedinaroca.com, està legitimat en resultar necessari per complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional de www.joanmedinaroca.com, respon a un interès comercial en benefici del client i de www.joanmedinaroca.com

5. Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

En cap cas les teves dades seran cedides a tercers.

6. Durant quant de temps guardarem les teves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb www.joanmedinaroca.com i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

7. Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, dirigint-te per escrit a Plaça de la Pepa Maca 11, 1r 1a Mataró, o bé enviant un email a info@joanmedinaroca.com.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació a les adreces anteriorment indicades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal.

OFERTA de llançament!

La teva web per només 249€
+ manteniment mensual de 19€ *

*Manteniment mensual PACK BÀSIC: Pimer mes 19€.

A partir del segon mes endavant, 25€.

Sense permanència.

  Les teves dades: