Avís legal

D’acord amb l’exigència de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Joan Medina Roca (a partir d’aquí www.joanmedinaroca.com) informa de les següents dades:

1. Titular del web

 • Nom del Domini: www.joanmedinaroca.com
 • Propietari del Domini: Joan Medina Roca
 • NIF: 38853477Z
 • Domicili: Plaça de la Pepa Maca 11, Mataró
 • Contacte: 619 57 38 28 / info@joanmedinaroca.com

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom del domini www.joanmedinaroca.com les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

2. Cookies

www.joanmedinaroca.com pot utilitzar cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies empleades a www.joanmedinaroca.com s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus equips. Així mateix, www.joanmedinaroca.com no pot llegir les cookies implantades en el disc dur de l’usuari des d’altres servidors.

L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies empleades en www.joanmedinaroca.com.En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l’usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament les cookies de www.joanmedinaroca.com podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles. En qualsevol cas, l’usuari podrà eliminar les cookies de www.joanmedinaroca.com implantades en el seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert en la secció d’ajuda del seu navegador o entrant a l’enllaç Política de Cookies d’aquest lloc web.

3. Política de privacitat

www.joanmedinaroca.com garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.
Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Joan Medina Roca i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra feina i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè n’està acceptant explícitament la recepció. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per a la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets

Els usuaris poden dirigir una comunicació a l’adreça Plaça de la Pepa Maca 11, 1r 1a Mataró, o bé un correu electrònic a info@joanmedinaroca.com, incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a www.joanmedinaroca.com si aquesta empresa està tractant les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió de les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservades per www.joanmedinaroca.com per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: www.joanmedinaroca.com deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, www.joanmedinaroca.com li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què www.joanmedinaroca.com està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades l’indicada en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir als serveis pels quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

4. Condicions d’ús

La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privadesa i condicions d’ús. Si l’usuari no n’estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

L’usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

5. Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són propietat de www.joanmedinaroca.com o, si s’escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s’autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

6. Exempció de responsabilitats

www.joanmedinaroca.com inclou en el seu lloc web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d’una web corporativa. www.joanmedinaroca.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris.

En qualsevol cas, www.joanmedinaroca.com no es fa responsable de:

 • El mal que l’usuari pugui realitzar del lloc web.
 • La continuïtat dels continguts del lloc web.
 • L’absència de virus i/o altres components nocius al lloc web o en el servidor que els subministra, tant quant a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels mateixos.
 • Els continguts i serveis prestats per altres llocs web a les quals pugui tenir accés des de les adreces d’Internet titularitat de www.joanmedinaroca.com.
 • El major o menor rendiment dels continguts allotjats en el lloc web.
 • Els danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a ella mateixa o a terceres, que infringís les condicions, normes i instruccions que www.joanmedinaroca.com estableix en aquest lloc web.
 • Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web titularitat de www.joanmedinaroca.com.
 • El mal funcionament de programari o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se des del link establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats continguts allotjats en el present lloc web.
 • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers, especialment, en relació amb la imatge, propietat intel·lectual o industrial.
 • De l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o de hipervíncles inclosos en el lloc web de www.joanmedinaroca.com.

Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Exempció de responsabilitat pel funcionament de la pàgina web

www.joanmedinaroca.com presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.

www.joanmedinaroca.com podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el seu lloc web, sense que això doni lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.

www.joanmedinaroca.com no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del seu lloc web. En qualsevol cas, www.joanmedinaroca.com, durà a terme totes les actuacions necessàries per tal de restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

7. Legislació i jurisdicció

www.joanmedinaroca.com es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal fossin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions del present Avís Legal ni les Condicions Particulars dels diferents serveis del present lloc web.

El no exercici o execució, per part de www.joanmedinaroca.com,de qualsevol dret o disposició contingut en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit per la seva banda.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. www.joanmedinaroca.com té el seu domicili a la ciutat de Mataró, Catalunya, Espanya.

OFERTA de llançament!

La teva web per només 249€
+ manteniment mensual de 19€ *

*Manteniment mensual PACK BÀSIC: Pimer mes 19€.

A partir del segon mes endavant, 25€.

Sense permanència.

  Les teves dades: